Hammarö hembygdsförening grundades 1928

Använder den gamla sockenstugan och klockargården från 1846, förlängd 1885, som hembygdsgård, den inrymmer bl.a minnen från Wenzel Björkhagen och John Börjesson samt ett speciellt  fruntimmersrum. 

Byggnader

Klicka på bilen för att läsa mer om våra olika byggnader

Skolmuseum

Klicka på bilden för att läsa mer om vårt Skolmuseum