Platsen kring Hammarö kyrka var sedan tidig medeltid Hammarös centrum, så här byggdes även kommunens nya sockenstuga 1920.

En ny lokal behövdes eftersom Hammarös befolkning ökat så kraftigt när Skoghallsindustrin utvecklades. Bara under åren 1913-1920 byggdes nästan sexhundra lägenheter i Skoghallsområdet. De kommunala mötena hade en tid fått hållas i kyrkan eftersom hembygdsgården, som varit sockenstuga tidigare, blivit för liten.

Men man såg redan innan bygget av sockenstugan att Skoghall var på väg att överta rollen som kommunens centrum, så det fanns olika meningar om var möteslokalen borde ligga. Det dröjde inte längre än till 1925 innan sammanträdena flyttade från den femåriga sockenstugan till Skoghalls skola, där mötena fick hållas i aulan. År 1927 byggdes ett kommunalhus för administrationen i Skoghall som fortfarande ligger kvar på en höjd mittemot nuvarande kommunhuset vid Bruksgatan och år 1928 stod ett ståtligt Skoghalls Folkets hus klart med samlingssalar, expeditioner och biograf.

Fram till flytten hölls dock både kommunala och kyrkliga möten i sockenstugan på Lövnäs. På andra våningen bodde kyrkvaktmästaren och på bottenvåningen fanns förutom samlingslokalen socknens bibliotek. År 1921 hölls val i sockenstugan, vilket var första gången som kvinnor fick rösta i Sverige.

Efter att sockenstugan förlorat sin funktion för kommunala möten användes den stora salen till olika föreningsmöten samt sammankomster som bröllop, begravningskaffe, julfester, föredrag och konserter. Efter att Hammars gård 1954 i stället stod fri att användas som högtidslokal användes sockenstugan som skola under flera år, av skolklasser som inte fick plats i den ordinarie skolbyggnaden. Det mindre rummet användes som biblioteksfilial och mötesrum fram till 1995 då det invigdes ett skolmuseum där. Från 1981 användes sockenstugan av en konstförening som hade både grafisk verkstad, möteslokal och utställningar i byggnaden. Så 2013 renoverades sockenstugan och den används åter som möteslokal av olika slag.

Det mest häpnadsväckande med sockenstugan är dess takmålningar i stora salen. Här finns sex ovala medaljonger med målningar som symboliserar Hammarö: fisket, jordbruket, industrin och sägner i Hammarös historia. Dessutom visas en önskad broförbindelse till Karlstad som ännu inte var byggd men som blev verklighet 1929. Det var Wenzel Björkhagen som gjort skisserna till målningarna och konstnären Oscar Jonsson som utfört dem. Oscar Jonsson utförde flera interiöra målerier under sitt liv, bland annat takmålningarna i Skoghalls folkets hus. Wenzel Björkhagen var en mångsysslande kreativ person som bland annat var kulturredaktör på Karlstads-Tidningen, poet, konstnär och den som tog initiativ till Hammarö hembygdsförenings bildande. Wenzel hade även tänkt att skissa målningar till gavelväggen i salen, men dog 1926 i sviterna av en olycka med en skenande häst och måleriarbetet blev aldrig utfört.

Från 1981 används lokalen som grafikverkstad och möteslokal av Hammarö konstförening aktiva konstnärer.

Sockenstugan på 1950-talet. Bild från Hammarö Hembygdsförening.
Till vänster Wenzel Björkhagen. Bild från Hammarö Hembygdsförening. Till höger inifrån sockenstugan, foto Terese Myrin.