Kulturvandringen är en del av projektet Destination Härliga Hammarö som pågick under 2022.

Det är en vandring i Hammarös kultur och historik ute på Hammars udde.

Det finns 20 olika QR-koder uppsatta med olika innehåll och de är numrerade för att det ska vara lätta att hitta se karta, fast du kan gå din egen ”rutt” informationen är inte i ett flödesmönster av sammanlänkade information.

Kulturvandring v.2.pdf

Nr Plats/objekt

1 Hammarö kyrka

2 Sverres sten

3 Stavskyrka och Hammarö Tingsplats

4 Klockstapeln

5 Gamla bårhuset (pilgrimskapellet)

6 Skolmuseum

7 Hammarö hembygdsgård

8 Sockenstugan

9 Hammarö konstförening galleri

10 Biljettstugan båttrafik Lövnäs och Tynäsbåten

11 Lövnäskyrkan

12 Skärgårdsmuseum

13 Fiskebod och gamla fiskemetoder Hammarö

14 Hammars gård

15 Pilgrimsled & Pilgrimsvandringar

16 Inseglingsfyr

17 Vikingarna på Hammarö

18 Historik från Hammarö

19 Pollacks verksamhet

20 Fågeltorn och strandängar Hammars udde*

21 Domarring

22 Gravfält södra

23 Boplats Hammars udde

* 20 har lika information på båda markeringarna

Projektet har finansierats via medel från Leader Närheten