Hammarö Konstförening

Bildades 9 januari 1974. Syftet var ”att stimulera konstintresset i kommunen, att stödja medlemmarna i deras konstnärliga verksamhet samt att bereda dem möjlighet att ordna utställningar”.

Första egna lokalen – Galleri Ö -74 – låg på Solgatan i Skoghall. 1980 hade man växt ur lokalen och fick en ny en trappa upp i Sockenstugan vid Hammarö kyrka. Efter eget utfört, mycket  omfattande, renoveringsarbete kunde lokalen fungera som arbets- och utställningslokal samt grafikverkstad. 

Konstföreningen har idag 50 aktiva medlemmar dvs konstnärer och ett 60-tal stödjande medlemmar. Varje konstnär kan boka lokalen för egna utställningar.


Årligen återkommande utställningar och aktiviteter

”Ö-konstrundan” 

”Vårkonst” i bibliotekets konsthall. 

Konstutställningar vid påsk och advent i föreningslokalen i Sockenstugan.