Hammarö Konstförening

Bildades 9 januari 1974. Syftet var ”att stimulera konstintresset i kommunen, att stödja medlemmarna i deras konstnärliga verksamhet samt att bereda dem möjlighet att ordna utställningar”.

Den första egna lokalen låg på Solgatan i Skoghall. 1980 hade den blivit för lite och man fick överta lägenheten i Sockenstugans övervåning. Efter eget utfört, mycket  omfattande, renoveringsarbete kunde lokalen fungera som arbets- och utställningslokal

Konstföreningen har ett 50-tal verksamma konstnärer och ett 60-tal stödjande medlemmar. Varje konstnär kan boka lokalen för egna utställningar.


Årligen återkommande utställningar och aktiviteter

"Påskutställning"

”Ö-konstrundan” 

”Vårkonst” i bibliotekets konsthall. 

Konstutställningar vid påsk och advent i föreningslokalen i Sockenstugan.

Dessutom anorndas fler utställningar under året. Aktuell information finns på hemsidan.