Lövnäskyrkans församling är en del av Equmeniakyrkan

Equmeniakyrkan är en sammanslagning av det som tidigare var Svenska missionsförbundet, baptistkyrkan och metodistkyrkan.Här har vi gudstjänster, bibelstudier och andra samlingar.

Församlingens historia

Missionsföreningen startade på Hammarö redan 1862 och kom att bli en betydelsefull församling i kommunen. Man byggde bönhus på Hovlanda 1874, Klöverud 1899, Rud 1902, Askhult 1906 och Skoghall 1919. Men tiderna förändrades och bilen gjorde att man kunde färdas lättare. Tanken om en gemensam centralkyrka på Lövnäs växte..

1916 bildades en egen missionsförsamling i Skoghall. Denna församling byggde ett eget missionshus 1919 inte långt från där Skoghalls kyrka ligger idag. Det har även funnits missionshus i Hovlanda (byggt 1874), Klöverud 1899, Rud 1902 och Askhult 1906. Alla dessa är idag sålda och mer eller mindre ombyggda. Endast Lövnäskyrkan är idag kvar i församlingens ägo.

Skoghalls missionsförsamling slog sig ihop med Hammarö missionsförsamling 1989 och idag är Lövnäskyrkan den frikyrka som finns inom kommunen tillsammans med Hammarö församling.

Valborgsfirande

Här firas valborg med lotterier, kör, musikkår, vårtal och om vinden ligger rätt en brasa.

Uthyrning av lokal

Hyresvillkor Lövnäskyrkan

Lövnässalen hyrs ut till olika sammankomster när vi inte själva har verksamhet där. Brandmyndigheten tillåter högst 120 personer att vistas i lokalen samtidigt. Sittande får det dock inte plats mer än 85-90 pers om serveringspersonal ska ta sig fram.

Hyreskostnad

1200 kr/heldag  lokalen inkl. kök, kapprum och toaletter (ca 8 timmar)

700 kr/halvdag  (ca 4 timmar)

500 kr/kväll lokalen med kapprum, toaletter men utan kök (max 4 timmar)

200 kr extra om dukning önskas kvällen före (löfter om detta kan ges endast en vecka i förväg)

Hyra enligt överenskommelse med vaktmästare betalas mot faktura till

Bankgiro 5403-7965

Swish 123 601 11 59