Hammarö fyr

Fyrplatsen vid sjökanten norr om Hammarö kyrka anlades av seglationsstyrelsen 1932 för att betjäna farleden in mot Karlstad. Fyren tillhör nu Vänerhamn AB. Fyren består av ett litet järntorn på en betongsockel och en stor vit trätavla med en röd mittlinje. Fyren var från början försedd med en AGA-linslykta och drevs med gas. Den elektrifierades i början på 1970-talet. 

Nr 9703 Läge 59 20 N. 13.31 E Karaktär FI WRG 3s

Gerholmsrevets fyrbåt

Ursprungligen rödmålad markerade fyrbåten från ca 1910 Gerholmsrevet vid infarten till Karlstad. Det var ursprungligen en gasdriven fyr från AGA. Gasdriften ersattes 1962 med batteridrift och båten blev grönmålad. Fyrbåten ägdes av Vänerhamn AB och den ersattes av en lysboj och togs ur drift i slutet på 1970-talet. Fyrbåten har nu fått en ny placering utanför skärgårdsmuseet och lyser med fast grönt sken när det är mörkt.

Skoghalls fyr

Fyren är Vänerns första fyrplats och togs i bruk 1803. En tidigare fyr brann 1849. Originalet står på fabriksområdet till Skoghalls bruk och går inte att besöka. Det är den äldsta fyren i Vänern och den nuvarande trätornsfyren byggdes 1851 och den är fortfarande i drift. Fyren försågs 1916 med en Dalénapparat för gasdrift tillverkad av AGA och blev sedan elektrifierad 1935.

Nr 9662 Läge 59 19 N 13 26 E Karaktär L Fl (2) WRG 15s 2+(2)+(9) 

 På skärgårdsmuseets område finns en nerskalad kopia av Skoghalls fyr. 


Skoghalls fyr en vinterdag

I bakgrunden - en av dammarna för rening av processvatten

Inifrån Skoghalls fyr