Föreningen Hammarö Skärgårdsmuseum

Besöksadress

Sverres väg 15, Hammarö, Sweden

Kontakt

 Janne Hesselstedt

070-523 01 97 

 hammaroskargard@gmail.com

Parkering

Det finns två parkeringsplatser för rörelsehindrade vid museet. Övriga besökare måste parkera vid kyrkan eller vid kyrkogården. Gångvägen till museet är antingen förbi kyrkan och Hammars gård och över den långa träbron eller så går man genom fårhagen.

Båtbuss

Men ni kan också komma sjövägen med båtbussen eller egen båt och då landstiger man  vid Lövnäshamnen och har en liten promenad västeröver till Skärgårdsmuseet. Det finns skyltat hur man kan gå, delvis inne bland villorna. Följ kusten västeröver!