Från Lövnäs brygga gick ångbåtar regelbundet från 1885 fram till 1940-talet.

 Att båtarna började trafikera var viktigt för hammaröborna eftersom det inte fanns någon bro över till fastlandet förrän 1929. Tidigare hade man fått gå till fots och ta färjan vid Suttern, eller så rodde man eller traskade över isen på vintern. Det vanligaste ärendet in till Karlstad var att sälja fisk eller jordbruksprodukter. När den reguljära ångbåtstrafiken började gå blev transporterna mycket lättare.

Det innebar också att karlstadsborna kunde komma ut till Hammarö. Vid slutet av 1800-talet blev det populärt för det förmögna borgerskapet att skaffa sommarvilla vid vattnet. Med ångbåtstrafiken flyttade man ut i skärgården på sommaren med hela familjen, inklusive tjänstefolk. Framför allt var det Tynäsudden som bebyggdes med påkostade sommarvillor. Båtarna gick från Karlstad och stannade vid Tynäs, Tye brygga och Lövnäs men även på Bergudden, Skogstorp, Bärstad och Hammars udde där en del av bryggorna var privata.


Ångbåtsbryggorna vid Lövnäs och Tynäs blev populära samlingsplatser.

 Sommartid, särskilt om helgerna, sökte sig nöjeslystna Karlstadbor till värdshusen vid Lövnäs och Tynäs för att äta, dricka och dansa. Vid Lövnäs kunde man även kliva av för att göra ärenden. Vid gatukorset lite längre upp fanns speceri- och charkuteriaffär, tvätteri och bageri och på Lövnäs restaurang fanns öns första telefon från 1916. Ibland såldes fisk nere vid Lövnäs brygga. I den lilla kiosken som fortfarande står kvar såldes kanske aldrig några biljetter, men väl fisk eller andra varor som man kunde få sålt i väntan på båten till Karlstad där man skulle sälja resten.

Den första ångbåten kallades Tingwalla och några år senare kom Express som hade en liten aktersalong där passagerarna kunde söka skydd. Den var även byggd för isbrytning och kunde trafikera när isen börjat lägga sig. År 1914 bildade några hammaröbor ett bolag som beställde en större båt hos Wennbergs Mekaniska Werkstad i Karlstad som de kallade Hammarö. År 1930 köpte Karolina (Lina) Lindberg, som ägde restaurangen på Tynäs, in Hammarö och döpte om den till Tynäs och drev den i egen regi. På 1940-talet slutade båtarna gå, eftersom en bro hade byggts och fler kunde åka buss eller bil in till stan. Men Lövnäs brygga finns kvar på samma plats och idag går det ”båtbussar” som håller traditionen vid liv.

Passagerarbåten Hammarö lägger till vid Lövnäs brygga, troligtvis på 1920-talet. Foto: Birger Göransson. Bild från Värmlands Museum.
En vy mot brygga vid Lövnäs där passagerabåten ”Hammarö” anländer, 1920. Bild från Hammarö Hembygdsförening.
Passagerarbåten ”Hammarö”. Bild från Hammarö Hembygdsförening.
Passagerarbåten ”Express” vid Lövnäs brygga. Bild från Hammarö Hembygdsförening.
Kiosk vid Lövnäs brygga från tiden med passagerartrafiken. Bild från Hammarö Hembygdsförening.