Drottning Kristina och brudkronan

Det är inte alls säkert att drottning Kristina någonsin satte sin fot på Hammarö. En del påstår det medan andra nekar. Kristina skänkte år 1647 bort flera av Hammarös gårdar till en av sina gunstlingar, den skotske översten Gordon, för hans insatser i det trettioåriga kriget. Enligt sägnen besökte hon Hammars gård i mellandagarna år 1651 och skänkte församlingen en brudkrona innan hon åkte över isen till Kristinehamn. Kanske var gåvan en tröst för att hon skänkt bort gårdarna på ön, har man tänkt. Men inga bevarade dokument kan bekräfta varken att hon var här eller att hon skänkte en gåva. Kristina hade lovat att besöka Värmland vid jultiden 1651 men troligtvis kom hon aldrig hit.

Brudkronan som enligt berättelsen skänktes av drottning Kristina är en sirlig krona av metalltrådar som brudar fått bära vid sitt giftermål. Den förvaras nu i Hammarö kyrka. Enligt en sägen ska kronan i början av 1700-talet på ett tragiskt sätt försvunnit. Ett brudpar begav sig över Hammarösjöns is till Karlstad för att vigas när isen brast och både brudparet och kronan försvann i djupet. Någon gång i slutet av 1700-talet fastnade kronan på en fiskares krok och lämnades tillbaka till kyrkan. Troligtvis är denna berättelse inte heller sann utan en vandringssägen som finns på flera ställen. År 1780 är i varje fall första året som kronan finns med i kyrkans förteckning över inventarier, men bevis saknas över hur kronan kom till församlingen både första och andra gången.

Brudkronan i så kallat filigranarbete finns i Hammarö Kyrka. Bild 17126_795-03_27 från Hammarö Hembygdsförening.