Om föreningen Hammarö kulturbygd

Under våren 2024 bildades "Föreningen Hammarö kulturbygd" formellt.  Efter projektet Destination Härliga Hammarö tillsammans med Hammarö kommun där nedanstående ingick har nu Hammarö kulturbygds webbplats tagits över och drivs i regi genom den nybildade föreningen.

I föreningen ingår: 

Hammarö församling
Hammarö hembygdsförening
Lövnäskyrkan (Equmeniakyrkan)
Hammarö skärgårdsmuseum
Hammarö konstförening

Kontakt

Mailadress: hammarokulturbygd@gmail.com

Ordförande i föreningen: Thomas Otto, Hammarö skärgårdsmuseum.
Kassör: Dennis Lundell, Hammarö hembygdsförening

Följ oss i sociala medier